AC Service

Nästan alla bilar säljs idag med AC. Det betyder att en kompressor kyler ner och torkar luften innan den kommer i cirkulation. På så sätt är det alltid är svalt och behagligt inne i bilen oavsätt väder och vind. Dessutom försvinner den imma som uppstår på insidan av rutorna på kalla mornar och i regnväder.När bilen är ny är kylmedel fyllt och kompressorn fungerar precis som den ska. Otätheter vid packningar kan betyda att upp emot 10% av kylmedlet läcker ut på bara ett år. Om anläggningen ihar för låg nivå av kylmedel upphör kompressorn med att kyla och torka luften och i värsta fall kan kompressorn gå sönder. Därför är det viktigt att man låter kontrollera bilens klimatanläggning ungefär vartannat år. Så att de kan fylla på kylmedel om det skulle saknas.


Om kylsystemet är trasigt så reparerar vi till fast lågt pris på de flesta fordon.


Vi använder oss av Hellas senaste utrustning när vi utför AC Servicen.


Alla våra medarbetare är certifierade av Incert!


Komplett AC Service från 1295:-


Välkommen!

Copyright 2018 © All Rights Reserved